Laagste prijs garantie
Wie zijn wij? Contact Klantendienst & service Inschrijven nieuwsbrief Stel ons uw vraag Kortingsbonnen
 
PayPal verified site
Naar de kassa  
Aantal Product
Producten
ONZE PROMOTIES
Stockverkoop
Babykamers
AutoStoelen
Kinderwagens
Eetstoeltjes
Wiegen
Parken
Bedjes & reisbedjes
Deurhekjes & veiligheid
Bad- & verzorgingsmeubels
Extra
Contact
Inschrijven nieuwsbrief
Veelgestelde vragen.
Hoe deze site gebruiken?
Leveringsvoorwaarden
Tarieven
Uw privacy
Interessante links
Jongensnamen
Meisjesnamen
Kortingsbonnen
Meld goedkopere prijs
Laagste prijs garantie
 
Leveringsvoorwaarden 
Meld een lagere prijs Vraag GRATIS uw persoonlijke offerte aan Deze pagina aanbevelen aan een vriend Meld een lagere prijs

Algemene voorwaarden AMELION BVBA.

Alleen onderhavige algemene voorwaarden zijn rechtsgeldig. Behoudens een uitdrukkelijke afwijking, annuleren zij alle tegenstrijdige clausules die in de aankoopvoorwaarden van onze klanten voorkomen.

1. Algemeen
1a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gevallen waarin u een aankoop doet bij Amelion bvba. Amelion bvba is gerechtigd deze voorwaarden aan te passen.
2. Bestellen
2a. U dient geldige gegevens in te vullen anders kunnen wij uw bestelling niet in behandeling nemen en/of reageren op uw bestelling.
2b. Artikelen kunnen besteld worden middels het boodschappenwagentje.
2c. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Amelion bvba uw bestelling aanvaardt en in behandeling heeft genomen. Dit wordt u gemeld door middel van een orderbevestiging. De E-mail die verzonden wordt nadat u uw bestelling verzendt is slechts een besteloverzicht ter uwen informatie en is geen orderbevestiging.
2d. De overeenkomst verplicht de klant tot het betalen van het verschuldigde bestelbedrag.
3. Levering
3a. Levering geschiedt zolang de voorraad strekt. Wijzigingen in assortiment, prijs zijn ten alle tijden onder voorbehoud.
3b. Verzendingen geschieden steeds voor rekening en risico van de koper.
3c. De aflevering vindt plaats tot aan de voordeur van het afleveradres.
3d. Levering geschiedt op de volgende manieren:
* Via onze transporteur kunnen de bestelde produkten geleverd worden in Belgie en Nederland, voor de kosten van het verzenden verwijzen wij u door naar www.amelion.be of www.amelion.nl waar u de geldende tarieven kunt terugvinden.
4. Levertijden
4a. De maximale levertijd is tenzij anders overeengekomen 90 dagen. Indien deze levertijd door toedoen van Amelion bvba niet haalbaar is, zal Amelion bvba de klant hiervan zo spoedig mogelijk in kennis brengen. Op dat moment kunnen beide partijen de overeenkomst ontbinden of een nieuwe levertijd afspreken.
4b. Indien een artikel niet te leveren is om wat voor reden dan ook, zal Amelion bvba in overleg met u een ander vergelijkbaar artikel, zowel in prijs als kwaliteit leveren of u ontvangt het bedrag van dit artikel retour op uw bankrekening. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via uw e-mailadres.
4c. U ontvangt via e-mail een bericht wanneer uw bestelling verzonden wordt.
4d. Amelion bvba is niet aansprakelijk voor vertraging veroorzaakt door leveranciers.
4e. Amelion bvba is niet aansprakelijk voor gevolgschade of schade ontstaan door niet tijdige of niet volledige levering of door overmacht.
5. Betalingen
5a. Bestellingen kunnen naar keuze middels overschrijving of onder rembours worden betaald.
5b. Bij betaling per overschrijving starten wij pas met de uitvoering van uw bestelling nadat wij uw betaling ontvangen hebben.
5c. Bij levering onder rembours vragen wij u om een klein voorschot van 100euro te betalen.
Wij starten pas met de uitvoering van uw bestelling nadat wij deze betaling ontvangen hebben. Indien uw factuurbedrag minder dan 100euro bedraagt, dient u enkel dat factuurbedrag te betalen.
5d. Het niet betalen van een rekening op haar vervaldatum, heeft van rechtswege, en zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling moet worden gedaan, intresten wegens te late betaling tot gevolg, tegen een percentage van anderhalf maal de wettelijke rentevoet alsook 20 Euro administratiekosten. Deze niet betaling heeft bovendien de onmiddelijke opeisbaarheid tot gevolg van alle andere nog op deze datum verschuldigde bedragen, zelf wanneer de vervaldagen op een latere datum zijn vastgesteld. Een inning via rechtspraak of gerechtelijke inning heeft en verhoging met 15% van de hoofdsom tot gevolg die uit hoofde van het boetebeding wordt opgeeist. Dit alleszonder afbreuk te doen aan onze rechten.
6. Garantie
6a. Als de goederen afgeleverd worden dient de koper zelf te controleren op eventuele gebreken. Beschadiging van verpakkingen dient steeds op de leveringsbon gemeld te worden. Eventuele gebreken dienen ons steeds aangetekend gemeld te worden binnen de 3 dagen na levering (Poststempel geldt als bewijs). Wij contacteren u dan voor de verdere afwikkeling.
6b. Artikelen die door onjuist gebruik stuk gaan vallen niet onder de garantie.
6c. Geen enkel herstel door derden zal aan ons in rekening kunnen gebracht worden.
6d. Amelion bvba houdt de garantietermijn en garantievoorwaarden van de fabrikanten en leveranciers aan.
7. Retourzendingen
7a. Bij koop op afstand heeft u het recht om binnen een termijn van 7 dagen na het doen van uw bestelling de levering te annuleren. Daarnaast heeft u het recht om geleverde artikelen tot 7 dagen na levering te retourneren. Speciaal voor u bestelde artikelen vallen buiten deze regeling. Retourzendingen dienen te geschieden in de originele verpakking. U dient ons steeds aangetekend te melden wat u retour wenst te zenden.  Wij nemen steeds met u contact op om de nodige afspraken te maken. Retourzendingen die deze procedure niet volgen kunnen niet door ons ontvangen worden. Zendt altijd een kopie van de factuur en de garantiebon mee anders kunnen wij uw zending niet accepteren als retour zending. De kosten van het retour zenden van het product komen voor rekening van de klant.
7b. Reeds in rekening gebrachte bezorgkosten en gemaakte kosten worden niet gecrediteerd.
8. Prijzen
8a. Alle prijzen zijn inclusief BTW.
8b. Amelion bvba heeft het recht om de prijzen aan te passen.
9. Voorbehoud van eigendom
9a. De eigendom van de afgeleverde zaak is aan de verkoper voorbehouden tot aan de daadwerkelijke betaling van de volledige prijs en zijn bijkomende kosten. Bij ontstentenis van betaling op een enkele van de overeengekomen termijnen, zou de verkoop van rechtswege worden ontbonden 5 dagen na een ingebrekestelling waaraan geen gevolg werd gegeven. Daar al onze goederen verkocht worden onder bepaling van het voobehoud van eigendom, zullen de goederen dienog in het bezit van de koper zijn, als nog niet betaald verondersteld kunnen worden.
10. Informatie
10a. Niettegenstaande alle informatie op onze website en in onze andere publicaties met de grootste zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan ontleend worden.
10b. Prijzen zijn steeds onder voorbehoud. In geval van foutieve prijsaffichage kan Amelion bvba de bestelling annuleren of de correcte prijs factureren. Wij zullen u in dit geval contacteren. De klant heeft in dit geval de mogelijkheid tot annulatie van de bestelling.
10c. Aan de foto's op onze website en in onze publicaties kunnen geen rechten ontleend worden. Sommige foto's geven producten weer met opties. U dient deze apart te bestellen. De leveringsomvang wordt steeds bepaald door de omschrijving en niet door de foto's. Kleuren, motieven en uitvoeringen kunnen afwijken van deze op de foto's.

   

U vindt ons op de Plaza33 Webwinkelsite .